ترمینلونه - چټک سره نښلوي، د چټک ناپيوست نښلونکي

انځور د جوړونکي برخه شمیره جوړوونکی توضيح مقدار شتون لري د واحد قیمت Order
DV14-187B-M DV14-187B-M Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187 4 $0.27899/ پی سی
DR18-205-C DR18-205-C Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 211 $0.95000/ پی سی
DV10-250M-L DV10-250M-L Panduit Corp CONN QC TAB 10-12AWG 0.250 CRIMP 1490 $1.12000/ پی سی
ED18-250MB-Q ED18-250MB-Q Panduit Corp STRONGHOLD MALE DISCONNECT NON- 4925 $0.27000/ پی سی
DPF14-250FIMB-L DPF14-250FIMB-L Panduit Corp CONN QC TAB 14-16AWG 0.250 CRIMP 0 $0.00000/ پی سی
DV14-250B-3K DV14-250B-3K Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.250 6000 $0.28200/ پی سی
DNFR18-205B-X DNFR18-205B-X Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 0 $0.00000/ پی سی
DNF18-250-M DNF18-250-M Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.250 2572 $0.39000/ پی سی
DNG18-250FB-C DNG18-250FB-C Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.250 0 $0.00000/ پی سی
EDNF18250FIMB-Q EDNF18250FIMB-Q Panduit Corp STRONGHOLD MALE DISCONNECT NYLO 4845 $0.43000/ پی سی
EDNF10-250FI-Q EDNF10-250FI-Q Panduit Corp STRONGHOLD FEMALE DISCONNECT 4608 $0.50000/ پی سی
EDNF14-188FIB-Q EDNF14-188FIB-Q Panduit Corp STRONGHOLD FEMALE DISCONNECT NY 5000 $0.47000/ پی سی
D14-250MB-M D14-250MB-M Panduit Corp CONN QC TAB 14-16AWG 0.250 CRIMP 12725 $0.23000/ پی سی
DNG14-250FB-M DNG14-250FB-M Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.250 3645 $0.50000/ پی سی
D14-187-M D14-187-M Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187 2725 $0.28000/ پی سی
DNF10-250FIB-D DNF10-250FIB-D Panduit Corp CONN QC RCPT 10-12AWG 0.250 3272 $0.70000/ پی سی
DNF18-250FIM-M DNF18-250FIM-M Panduit Corp CONN QC TAB 18-22AWG 0.250 CRIMP 6082 $0.71000/ پی سی
DNFR18-250B-C DNFR18-250B-C Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.250 0 $0.00000/ پی سی
DNFR14-206FIB-M DNFR14-206FIB-M Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187 1920 $0.67000/ پی سی
D18-188-M D18-188-M Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 3540 $0.28000/ پی سی