تلوېزيونونه - Thyristors

انځور د جوړونکي برخه شمیره جوړوونکی توضيح مقدار شتون لري د واحد قیمت Order
NP1100SCT3G NP1100SCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 90V 100A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NP0640SAT3G NP0640SAT3G ON Semiconductor THYRISTOR 58V 50A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NTVB170SC-L NTVB170SC-L ON Semiconductor THYRISTOR 170V 100A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NTVB200SB-L NTVB200SB-L ON Semiconductor THYRISTOR 200V 80A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NP1300SAT3G NP1300SAT3G ON Semiconductor THYRISTOR 120V 50A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
MMT10B310T3G MMT10B310T3G ON Semiconductor THYRISTOR 270V 100A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NTVB300SB-L NTVB300SB-L ON Semiconductor THYRISTOR 300V 80A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
MMT08B310T3 MMT08B310T3 ON Semiconductor THYRISTOR 270V 250A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NTVB275NSC-L NTVB275NSC-L ON Semiconductor THYRISTOR 275V 100A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NP2100SAMCT3G NP2100SAMCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 180V 150A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NTVB300SC-L NTVB300SC-L ON Semiconductor THYRISTOR 300V 100A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NP0720SAMCT3G NP0720SAMCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 65V 150A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NP0900SAT3G NP0900SAT3G ON Semiconductor THYRISTOR 75V 50A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NP3500SBT3G NP3500SBT3G ON Semiconductor THYRISTOR 320V 80A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NP3100SC1T3G NP3100SC1T3G ON Semiconductor THYRISTOR 275V 100A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NP3100SAMCT3G NP3100SAMCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 275V 150A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NP0900SCT3G NP0900SCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 75V 100A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NTVB090NSA-L NTVB090NSA-L ON Semiconductor THYRISTOR 90V 50A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NP2300SBMCT3G NP2300SBMCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 190V 250A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی
NP3500SCMCT3G NP3500SCMCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 320V 400A DO214AA 0 $0.00000/ پی سی