تلوېزيونونه - Varistors، MOVs

انځور د جوړونکي برخه شمیره جوړوونکی توضيح مقدار شتون لري د واحد قیمت Order
9401710000 9401710000 Weidmüller VARISTOR 150V 6.5KA MODULE 13 $23.39000/ پی سی
9401260000 9401260000 Weidmüller VARISTOR 56V 2KA MODULE 0 $0.00000/ پی سی
9401700000 9401700000 Weidmüller VARISTOR 120V 6.5KA MODULE 13 $23.39000/ پی سی
9401780000 9401780000 Weidmüller VARISTOR 430V 8KA MODULE 0 $0.00000/ پی سی
9401390000 9401390000 Weidmüller VARISTOR 470V 8KA MODULE 13 $23.39000/ پی سی
9401250000 9401250000 Weidmüller VARISTOR 47V 2KA MODULE 0 $0.00000/ پی سی
9401750000 9401750000 Weidmüller VARISTOR 270V 6.5KA MODULE 13 $23.39000/ پی سی
9401210000 9401210000 Weidmüller VARISTOR 22V 2KA MODULE 13 $23.39000/ پی سی
9401620000 9401620000 Weidmüller VARISTOR MODULE 0 $0.00000/ پی سی
9401490000 9401490000 Weidmüller VARISTOR 22V MODULE 0 $0.00000/ پی سی
9401440000 9401440000 Weidmüller VARISTOR 39V 1KA MODULE 0 $0.00000/ پی سی
9401720000 9401720000 Weidmüller VARISTOR MODULE 0 $0.00000/ پی سی
9401200000 9401200000 Weidmüller VARISTOR 18V 2KA MODULE 13 $23.39000/ پی سی
9401600000 9401600000 Weidmüller VARISTOR 18V 2KA MODULE 13 $23.39000/ پی سی
9401560000 9401560000 Weidmüller VARISTOR 360V 4.5KA MODULE 0 $0.00000/ پی سی
9401190000 9401190000 Weidmüller VARISTOR MODULE 0 $0.00000/ پی سی
9401270000 9401270000 Weidmüller VARISTOR MODULE 0 $0.00000/ پی سی
9401500000 9401500000 Weidmüller VARISTOR 120V 4.5KA MODULE 0 $0.00000/ پی سی
9401760000 9401760000 Weidmüller VARISTOR MODULE 0 $0.00000/ پی سی
9401730000 9401730000 Weidmüller VARISTOR MODULE 0 $0.00000/ پی سی