فایبر - ترانسمیترونو - ډرایو Circuitry Integrated

انځور د جوړونکي برخه شمیره جوړوونکی توضيح مقدار شتون لري د واحد قیمت Order
FTXD02SL1C FTXD02SL1C Finisar Corporation MOD TX VCSEL 12X2.5G SNAP12 0 $0.00000/ پی سی
XT05AAQ5ENJD410 XT05AAQ5ENJD410 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF PLUGGABLE TX FIX 0 $0.00000/ پی سی
XT04AAR5ENJD590 XT04AAR5ENJD590 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF DWDM 3GHZ 6 $2085.00000/ پی سی
XT06AAQ5ENJD340 XT06AAQ5ENJD340 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF DWDM 6DBM 0 $0.00000/ پی سی
XT06AAQ5ENJD330 XT06AAQ5ENJD330 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF DWDM 6DBM 0 $0.00000/ پی سی
XT06AAQTENJD2035 XT06AAQTENJD2035 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF PLUGGABLE TX WAV 0 $0.00000/ پی سی
XT05AAQ5ENJD360 XT05AAQ5ENJD360 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF PLUGGABLE TX FIX 0 $0.00000/ پی سی
XT05AAQ5ENJD220 XT05AAQ5ENJD220 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF PLUGGABLE TX FIX 0 $0.00000/ پی سی
XT05AAQ5ENJD590 XT05AAQ5ENJD590 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF PLUGGABLE TX FIX 0 $0.00000/ پی سی
XT04AAR5ENJD400 XT04AAR5ENJD400 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF PLUGGABLE TX FIX 0 $0.00000/ پی سی
XT06AAQ5ENJD310 XT06AAQ5ENJD310 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF DWDM 6DBM 0 $0.00000/ پی سی
XT05AAQ5ENJD540 XT05AAQ5ENJD540 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF PLUGGABLE TX FIX 0 $0.00000/ پی سی
XT05AAQ5ENJD370 XT05AAQ5ENJD370 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF PLUGGABLE TX FIX 0 $0.00000/ پی سی
XT06AAQ5ENJD320 XT06AAQ5ENJD320 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF DWDM 6DBM 0 $0.00000/ پی سی
XT04AAR5ENJD580 XT04AAR5ENJD580 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF PLUGGABLE TX FIX 0 $0.00000/ پی سی
XT07AAY5EN7D XT07AAY5EN7D Finisar Corporation TRANSMITTER XFP-RF PLUGGABLE 0 $0.00000/ پی سی
XT05AAQ5ENJD570 XT05AAQ5ENJD570 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF PLUGGABLE TX FIX 0 $0.00000/ پی سی
XT04AAR5ENJD240 XT04AAR5ENJD240 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF PLUGGABLE TX FIX 0 $0.00000/ پی سی
XT04AAR5ENJD470 XT04AAR5ENJD470 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF PLUGGABLE TX FIX 0 $0.00000/ پی سی
XT04AAR5ENJD320 XT04AAR5ENJD320 Finisar Corporation XMITTER XFP-RF PLUGGABLE TX FIX 0 $0.00000/ پی سی