پنل شاخصونه، د پیلوټ رڼا

انځور د جوړونکي برخه شمیره جوړوونکی توضيح مقدار شتون لري د واحد قیمت Order
PL22SHLR110 PL22SHLR110 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 110 VAC/DC RED LED 14 $30.75000/ پی سی
PL22SHLG110 PL22SHLG110 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 110 VAC/DC GREEN LED 14 $30.75000/ پی سی
PL22SHLW110 PL22SHLW110 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 110 VAC/DC CLEAR LED 16 $30.75000/ پی سی
PL22SFLY24 PL22SFLY24 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 24 VAC/DC YELLOW LED 19 $40.76000/ پی سی
PL22SHLW24 PL22SHLW24 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 24 VAC/DC CLEAR LED 20 $30.75000/ پی سی
PL22CHLB24 PL22CHLB24 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 24 VAC/DC BLUE LED 20 $30.75000/ پی سی
PL22CHLW110 PL22CHLW110 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 110 VAC/DC CLEAR LED 20 $30.75000/ پی سی
PL22CHLB110 PL22CHLB110 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 110 VAC/DC BLUE LED 20 $30.75000/ پی سی
PL22SHLG24 PL22SHLG24 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 24 VAC/DC GREEN LED 20 $30.75000/ پی سی
PL22CHLY110 PL22CHLY110 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 110 VAC/DC YELLOW LED 18 $30.75000/ پی سی
PL22SFLW110 PL22SFLW110 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 110 VAC/DC CLEAR LED 20 $40.76000/ پی سی
PL22SFLG24 PL22SFLG24 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 24 VAC/DC GREEN LED 20 $40.76000/ پی سی
PL22CHLW24 PL22CHLW24 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 24 VAC/DC CLEAR LED 20 $30.75000/ پی سی
PL22SHLY24 PL22SHLY24 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 24 VAC/DC YELLOW LED 20 $30.75000/ پی سی
PL22CHLR110 PL22CHLR110 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 110 VAC/DC RED LED 14 $30.75000/ پی سی
PL22CHLG24 PL22CHLG24 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 24 VAC/DC GREEN LED 17 $30.75000/ پی سی
PL22CHLG110 PL22CHLG110 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 110 VAC/DC GREEN LED 20 $30.75000/ پی سی
PL22CHLY24 PL22CHLY24 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 24 VAC/DC YELLOW LED 20 $30.75000/ پی سی
PL22SHLR24 PL22SHLR24 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 24 VAC/DC RED LED 20 $30.75000/ پی سی
PL22SHLY110 PL22SHLY110 Carlo Gavazzi Inc. PLT LIGHT 110 VAC/DC YELLOW LED 16 $30.75000/ پی سی