د څرخې Switches

انځور د جوړونکي برخه شمیره جوړوونکی توضيح مقدار شتون لري د واحد قیمت Order
PLRT431 PLRT431 APEM Inc. SWITCH ROTARY 4POS 500MA 24V 0 $10.95360/ پی سی
PLR3250 PLR3250 APEM Inc. SWITCH ROTARY 6POS 150MA 250V 0 $5.29580/ پی سی
PLR3716 PLR3716 APEM Inc. SWITCH ROTARY 6POS 150MA 250V 0 $6.24460/ پی سی
PLR3281 PLR3281 APEM Inc. SWITCH ROTARY 4POS 150MA 250V 0 $5.29580/ پی سی
PLRT331 PLRT331 APEM Inc. SWITCH ROTARY 3POS 500MA 24V 0 $10.95360/ پی سی
PLR3258 PLR3258 APEM Inc. SWITCH ROTARY 12POS 150MA 250V 0 $5.29580/ پی سی
PLR3249 PLR3249 APEM Inc. SWITCH ROTARY 12POS 150MA 250V 0 $5.29580/ پی سی
PLR3334 PLR3334 APEM Inc. SWITCH ROTARY 6POS 150MA 250V 0 $5.29580/ پی سی
PLR3260 PLR3260 APEM Inc. SWITCH ROTARY 6POS 150MA 250V 0 $5.29580/ پی سی
PLR3269 PLR3269 APEM Inc. SWITCH ROTARY 12POS 150MA 250V 0 $5.33020/ پی سی
PLR3262 PLR3262 APEM Inc. SWITCH ROTARY 3POS 150MA 250V 0 $5.29580/ پی سی
PLRT842 PLRT842 APEM Inc. SWITCH ROTARY 8POS 500MA 24V 0 $10.95360/ پی سی
PLR3251 PLR3251 APEM Inc. SWITCH ROTARY 4POS 150MA 250V 0 $5.29580/ پی سی
PLR3338 PLR3338 APEM Inc. SWITCH ROTARY 6POS 150MA 250V 0 $6.41240/ پی سی
PLR3339 PLR3339 APEM Inc. SWITCH ROTARY 6POS 150MA 250V 0 $5.29580/ پی سی
PLRT531 PLRT531 APEM Inc. SWITCH ROTARY 5POS 500MA 24V 0 $10.95360/ پی سی
PLR3270 PLR3270 APEM Inc. SWITCH ROTARY 6POS 150MA 250V 0 $5.29580/ پی سی
PLR3723 PLR3723 APEM Inc. SWITCH ROTARY 12POS 150MA 250V 0 $6.24460/ پی سی
PLR3279 PLR3279 APEM Inc. SWITCH ROTARY 12POS 150MA 250V 0 $5.29580/ پی سی
PLR3278 PLR3278 APEM Inc. SWITCH ROTARY 12POS 150MA 250V 0 $5.29580/ پی سی