کمپرسور او مغز چلوونکي - دلیږدرالیږد، Blade یا او لاستی

انځور د جوړونکي برخه شمیره جوړوونکی توضيح مقدار شتون لري د واحد قیمت Order
09990000375 09990000375 HARTING BIT HEX SW2.5 2.76 7 $24.68000/ پی سی
09990000369 09990000369 HARTING BIT HEX SW2 13 $14.36000/ پی سی
9024030000 9024030000 Weidmüller BIT SLOTTED 0.8MM X 4MM 33 $14.79000/ پی سی
9918520000 9918520000 Weidmüller BLADE SLOTTED 0.4MM X 2.5MM 1 $9.68000/ پی سی
9918530000 9918530000 Weidmüller BLADE SLOTTED 0.5MM X 3MM 52 $9.68000/ پی سی
9024000000 9024000000 Weidmüller BIT SLOTTED 0.5MM X 3MM 23 $14.79000/ پی سی
9918540000 9918540000 Weidmüller BLADE SLOTTED 0.6MM X 3.5MM 2 $9.68000/ پی سی
9918550000 9918550000 Weidmüller BLADE SLOTTED 0.8MM X 4MM 2 $9.68000/ پی سی
9024090000 9024090000 Weidmüller BIT PHILLIPS SZ2 35 $14.79000/ پی سی
9918370000 9918370000 Weidmüller HANDLE TORQUE 7.87 3 $174.18000/ پی سی
9918420000 9918420000 Weidmüller BLADE SLOTTED 0.5MM X 3MM 8 $13.47000/ پی سی
9009300000 9009300000 Weidmüller BIT POZIDRIV SZ3 1.97 0 $0.00000/ پی سی
9918400000 9918400000 Weidmüller HANDLE TORQUE 9.25 8 $232.94000/ پی سی
9205610000 9205610000 Weidmüller BIT SLOTTED 0.6MM X 3.5MM 1 $22.52000/ پی سی
9025570000 9025570000 Weidmüller BIT SLOTTED 0.6MM X 3MM 1 $8.59000/ پی سی
9025590000 9025590000 Weidmüller BIT SLOTTED 0.8MM X 4MM 6 $23.03000/ پی سی
9009510000 9009510000 Weidmüller BIT HOLDER HEX SOCKET 1/4 0 $0.00000/ پی سی
9009350000 9009350000 Weidmüller BIT PHILLIPS SZ2 0.98 0 $0.00000/ پی سی
9009320000 9009320000 Weidmüller BIT SLOTTED 0.6MM X 4.5MM 0.98 0 $0.00000/ پی سی
9918620000 9918620000 Weidmüller BLADE POZIDRIV SZ2 1 $9.68000/ پی سی